Precisionstål AB bildades 1987

som en fristående stålgrossist, för att tillhandahålla stål och metaller enligt de aktuella normer som är gällande i Europa, men även till kundunika specifikationer när så krävs.

Läs mer
   

Precisionstål

Specialstålgrossist sedan 1987

• Tyngdpunkt: Legerat konstruktionsstål

• Övriga produkter vi arbetar med från lager är

– Verktygsstål 

– Rostfritt stångstål

– Olegerat konstruktionsstål med automatstål

– Förbearbetade och finbearbetade plattor

– Aluminiumstång och mässing

• Verksamheten är belägen i Vinsta industriområde i nordvästra Stockholm

 

Verksamhetsinriktning

• Vid sidan av ren traditionell grossistverksamhet utvecklar och anpassar vi våra produkter från en bas av rent stångstål mot kundanpassade utföranden på delsproduktegenskaper och formvaruegenskaper.

• Vi gör detta med hjälp av olika underleverantörer som är specialiserade på respektive verksamhet. Vi tar givetvis fullt leverantörsansvar för denna förädling.

 

Vår affärsidé

• Vi ska vara den främsta lokala leverantören av specialstål och metaller

• Vi ska vara spetsleverantör av specialstålsprodukter till utvalda kunder

Nyheter